نقشه سایت

محصولات

Liquid Nitrogen Tunnel Freezer
انفجار تونل فریزر
فریزر تونل تسمه مش
فریزر کمربند مارپیچ
اتاق انجماد سرمازدگی
فریزر انفجار نیتروژن مایع
فریزر تونل Impingement
کابینت انجماد
کوره سرما زا
فریزر تونل سرمازدنی
تجهیزات آزمایشی شیر برودتی
کوره چند منظوره
اطلاعات تماس